Instroom leerlingen

Intake

Wilt u meer weten over de school? Maak dan een afspraak met de directie. Daar kunt u terecht met allerlei vragen over de school. Ook komen er vragen aan de orde over de ontwikkeling van uw kind. Een rondleiding door de school sluit de intake af. 

Instroom

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij een paar ochtenden meedraaien in de groep. Zo kan uw kind alvast wennen aan het naar school gaan. De dag na de vierde verjaardag gaat uw kind iedere dag naar school.

Als uw kind instroomt van een andere basisschool dan nemen we na de inschrijving contact op met die school. In onderling overleg maken we een afspraak over het moment waarop uw kind start op De Brink. De scholen regelen onderling de informatieoverdracht.

Na vier weken vindt er een oudergesprek plaats. Dan bespreekt de groepsleerkracht met u de eerste periode. 

Leerling met specifieke onderwijsbehoeften

Heeft uw kind specifieke onderwijsbehoeften? Dan kan hij of zij worden toegelaten als we de gevraagde ontwikkelingsondersteuning kunnen bieden. Hiervoor is het noodzakelijk om goed te inventariseren wat uw kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. 

Delen via e-mail

http://www.brink.openbaaronderwijsemmen.nl/de-school/zorg-voor-kinderen/instroom-leerlingen.html