Obs de Brink

Obs de Brink is een Daltonschool in de wijk Bargeres in Emmen. Kinderen leren bij ons al vroeg belangrijke vaardigheden voor goed burgerschap. Zoals het omgaan met vrijheid en het dragen van verantwoordelijkheid.


Op deze website vindt u informatie hoe we dit bij ons op school vormgeven. Lees en kijk dus verder voor een goed beeld van onze school!

 

 

obs de Brink

Groep 8 van Obs de Brink is de school uitgegleden. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en veel succes in klas 1

Groep 8 leert boeken kaften, dus moeders ze kunnen het zelf 󾌩

Vanmiddag van 15.30 tot 17.30 was er een afscheidsreceptie voor meester Hessel Mulder.

s Middags hebben de... t.co/2raM516iae

Meester Mulders laatste dans op de Brink 󾌩 t.co/cMBY8YMZOU

Donderdagmiddag 7 juli van 15.30 uur tot 17.30 uur is de feestelijke afscheidsreceptie van onze lieve collega... t.co/TkG7vYWgJE

Passend Onderwijs

Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de individuele leerlingen. Dus ook voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. Hier hebben wij veel ervaring mee.

Lees verder >

Brede ontwikkeling

Op obs de Brink vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Culturele activiteiten, projecten, sport, muziek, …

Lees verder >