Obs de Brink

Obs de Brink is een Daltonschool in de wijk Bargeres in Emmen. Kinderen leren bij ons al vroeg belangrijke vaardigheden voor goed burgerschap. Zoals het omgaan met vrijheid en het dragen van verantwoordelijkheid.


Op deze website vindt u informatie hoe we dit bij ons op school vormgeven. Lees en kijk dus verder voor een goed beeld van onze school!

 

 

obs de Brink

De kinderboekenweek is in volle gang. Groep 5 en het ECA hebben bezoek gehad van twee bewoners van de Bleerinck... t.co/DUhprjDbOO

Wat hebben we een leuke dag gehad! Vanmorgen is groep 2 op bezoek geweest in de Holtingerhof en vanmiddag hadden... t.co/dBD954gbdW

Vandaag hadden groep 3 en groep 5 samen weeksluiting. Goed geslaagd!

De Brinkjournaals van september en oktober zijn nu wel weer te benaderen via de website.t.co/1b9zYZKU68

Onze website werkt helaas niet optimaal. Zo is bijvoorbeeld de agenda niet actueel. Excuses hiervoor. Er wordt gewerkt aan een oplossing!

Passend Onderwijs

Wij vinden het belangrijk ons onderwijs goed af te stemmen op de individuele leerlingen. Dus ook voor leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. Hier hebben wij veel ervaring mee.

Lees verder >

Brede ontwikkeling

Op obs de Brink vinden wij het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat wij meer aanbieden dan alleen taal en rekenen. Culturele activiteiten, projecten, sport, muziek, …

Lees verder >